Logo

Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық фтизиопульмонология орталығы" ШЖҚ МКК 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ

Түркістан облысы ҚДБ «Облыстық фтизиопульмонология орталығы» ШЖҚ МКК ақылы медициналық және басқа қызметтерден түскен қаражатты пайдалану тәртібі туралы

ЕРЕЖЕСІ

1. Жалпы ережелер

1. Осы Түркістан облысы ҚДБ «Облыстық фтизиопульмонология орталығы» ШЖҚ МКК ақылы қызметтер көрсетудің қағидалары мен шарттары, (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Кодексі 7-бабының 59) тармақшасына және 202-бабының 8-тармағына сәйкес және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 29 қазандағы №ҚР ДСМ-170/2020 бұйрығы «Денсаулық сақтау субектілерінде ақылы қызметтер көрсету қағидаларын және ақылы медициналық көрсетілетін қызметтер (көмек) ұсыну жөніндегі шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» негізінде әзірленді және Түркістан облысы ҚДБ «Облыстық фтизиопульмонология орталығы» ШЖҚ МКК (ОФО) ақылы қызметтер көрсету тәртібі мен шарттарын айқындайды.

2. Ақылы қызметтер медициналық қызметтерді тұтынушылар болып табылатын жеке тұлғаларға (бұдан әрі – пациенттер) көрсетіледі.

Осы қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі – бюджет қаражаты есебінен ұсынылатын медициналық көмектің көлемі;

2) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру – әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтері есебінен медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушыларға медициналық көмек көрсету жөніндегі құқықтық, экономикалық және ұйымдастырушылық шаралар кешені;

3) ақылы бөлімшелер (палаталар) – денсаулық сақтау ұйымдарындағы ақылы негізде медициналық қызметтер көрсетуге арналған бөлімшелер (палаталар);

3. Ақылы медициналық қызметтер көрсетуге жоғары білікті мамандар

тартылады (дәрігерлер және басқа қызметкерлер).

4. Ақылы қызметтерді пайдаланатын науқастар дәрігерді еркін таңдауға

құқылы

2. Ақылы қызметтерді көрсету тәртібі

5. ОФО орталығы халыққа ақылы қызмет туралы ақпаратты медициналық ұйымның интернет–ресурсында орналастыру арқылы, сондай-ақ тіркеу орындарында, қабылдау бөлімшелерінде, көрнекі ақпарат арқылы мыналарды ұсынады:

1) денсаулық сақтау ұйымының ақылы медициналық қызметтер көрсетуге құқығын регламенттейтін құқықтық актілерге сілтемелерді;

2) медициналық қызметті жүзеге асыруға арналған лицензия туралы мәліметтерді (нөмірі және берілген күні, лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрлерінің тізбесі, лицензиардың толық атауы);

3) құнын көрсете отырып, ақылы медициналық қызметтердің тізбесін, медициналық қызметтерді ұсыну шарттары, нысаны және оларды төлеу тәртібі туралы мәліметтерді;

4) медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру тегін көрсетілетін қызметтер тізбесі;

5) ақылы медициналық қызметтер ұсынуға қатысатын медицина қызметкерлері туралы, олардың кәсіптік білімі мен біліктілігі туралы мәліметтерді;

6) ақылы қызметтер көрсету кезінде азаматтардың жекелеген санаттары үшін жеңілдіктер туралы мәліметтерді;

7) денсаулық сақтау ұйымының жұмыс режимі, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде медициналық көмек, ақылы қызметтер көрсетуге қатысатын медицина қызметкерлерінің жұмыс кестесі;

8) уәкілетті органның, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың мемлекеттік басқару жергілікті органының, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті аумақтық бөлімшелерінің мекенжайлары мен телефондарын қамтитын ақпаратты орналастыру арқылы ұсынады.

6. Ақылы қызметтер пациенттерге мынадай жағдайларда:

1) өздерінің бастамасы бойынша, оның ішінде бірінші және екінші деңгейлердегі мамандардың жолдамасынсыз медициналық көмек көрсету;

2) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінен тыс және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету;

3) денсаулық сақтау ұйымының дәрілік формулярына енгізілмеген дәрілік заттармен емдеу;

4) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің тізбесіне және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмектің тізбесіне кірмейтін және (немесе) медициналық көрсетілімдерсіз медициналық зерттеулер жүргізу;

5) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінен тыс және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде санаторийлік-курорттық ұйымдарда көрсетілетін қалпына келтіру емі және медициналық оңалту;

6) медициналық көрсетілімдерсіз медициналық-генетикалық зерттеулер;

7) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінде көзделмеген және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру көлемінен тыс медициналық зерттеп-қарау;

8) шарт бойынша, оның ішінде ерікті медициналық сақтандыру бойынша медициналық көмек көрсету;

9) Кодекстің83-бабының1 және 2-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға медициналық көмек көрсету кезінде ұсынылады.

7. Ақылы медициналық көрсетілген қызметтер осы бұйрыққа2-қосымшағасәйкес нысан бойынша денсаулық сақтау ұйымдарында ақылы қызметтер көрсетуге арналған шарттың негізінде көрсетіледі.

Шарт Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында айқындалған тәртіппен жасалады.

Жасалған Келісімдерге сәйкес медицина қызметкерлері ақылы медициналық қызметтерді ұсыну кезінде емделу күнін, толық аты-жөнін, медициналық қызметтердің тізімін, құнын, ұйымның атын көрсете отырып, науқастардың есебін жүргізеді. Жауапты адамдар ай сайын қаржылық қызметке пациенттердің зерттеулері туралы деректерді әрі қарай орындалған жұмыс актісін беру үшін шот-фактуралар, жасалған келісімдерге шот-фактуралар жасау үшін ұсынады.

8. Әкімшілік ақылы медициналық қызметтер көрсету бойынша жұмысты ұйымдастырады және үйлестіреді.

9. Ақылы медициналық қызметтерге ақы төлеу кассир арқылы ОФО кассасына міндетті түрде салық фискалы беріліп, қаржылық құжатта (тігілген, баулы журналда) көрсетіле отырып төленуі керек.

- филиалдардың атауы;

- келген нөмірі мен күні;

- науқастың тегі, аты, әкесінің аты;

- медициналық қызметтің атауы;

- баға (бекітілген прейскурантқа сәйкес);

- ескерту.

10. Егер пациент ақылы медициналық қызмет алудан бас тартса, төленген сома мен көрсетілген көмектің нақты құны арасындағы айырмашылық (немесе толық қайтару) қайтарылу керек.

11. Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу кезінде жасалған Шарттар бойынша қаражат арнайы ағымдағы шотқа аударылады.

3. Кірісті үйлестіру реті.

12. Ақылы медициналық қызметтердің кірісі бюджеттен тыс болып табылады және арнайы ағымдағы шотқа түседі.

13. Ақылы медициналық қызмет көрсетуден түскен қаражат келесі жолдармен бөлінеді:

- 60% OФО өндірістік және әлеуметтік даму қорына;

- 30% ақылы қызмет көрсететін негізгі персонал үшін жалақы қорына;

-10% ақылы қызмет көрсету үшін бұйрықта көрсетілген әкімшілік қызметкерлердің еңбекақы қорына.

14. Өнеркәсіптік және әлеуметтік даму қорына арналған қаражат дәрі-дәрмектер сатып алуға, БКО-ның материалдық-техникалық базасын нығайтуға, экономикалық қажеттіліктерге және т.б. қажеттіліктерге жұмсалады.

15. Жалақы қорына арналған қаражат, ақылы қызмет көрсететін негізгі және қосалқы персоналдың еңбегіне ақы төлеуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген міндетті салықтарға жұмсалады.

16. Ақылы қызмет көрсететін негізгі персонал үшін еңбекақы төлеу, негізгі персонал тапқан жалпы қаражатының 30% мөлшерін келесі пайыздық арақатынаста бөлу арқылы айқындалады:

- Емханаларда дәрігердің (хирург, уролог, фтизиатр, рентгенолог, кеуде хирургі, фтизиогинеколог, терапевт, пульмонолог, өкпеден тыс фтизиатр) консультациясы үшін еңбек ақыға арналған 30% қаражатты 100% ретінде теңестіріліп, келесідей үлестіріледі:

- дәрігер - 60%

- орташа медициналық персонал - 30%

- кіші медициналық персонал - 10%

- Бөлімдерде (бак.лабаратория, КДЛ, УЗИ, рентгенологиялық, хирургиялық, эндоскопиялық бөлімдерде) еңбек ақыға арналған 30% қаражатты 100% ретінде теңестіріліп, келесідей үлестіріледі:

- дәрігер - 50%

- орташа медициналық персонал - 40%

- кіші медициналық персонал - 10%

17. Әкімшілік-шаруашылық персоналының жұмысына ақы төлеу ақылы қызметтен түскен жалпы қаражаттың 10 % пайыз болып белгіленеді және келесідей жүргізіледі:

18. Барлық қызметкерге төленетін еңбек ақы мөлшері, еңбекақы төлеу жүйесінің бекітілген стандартты ережелеріндегі қызметкердің айлық жалақысының мөлшерінен аспауы керек.

Бұйрықтың №2-қосымшасы

Денсаулық сақтау ұйымдарында ақылы қызметтер көрсетуге арналған шарттың үлгілік нысаны

____________________
(Орналасқан жері)

____ жылғы "___"_______

Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын

_______________________________________________________________,

(пациенттің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), жеке басын куәландыратын

құжаттардың деректері)

бір тараптан және бұдан әрі Қызмет беруші деп аталатын

____________________________________________________________________

(Жарғы, Ереже) негізінде әрекет ететін _________________________________ атынан

(денсаулық сақтау ұйымының толық атауы, БИН)

_________________________________________ екінші тараптан

(уәкілетті адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

төмендегілер туралы осы Шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты:

1. Шарттың мәні

1. Қызмет беруші осы Шартқа ____ қосымшаға сәйкес ақылы қызметтерді _______ жылғы _________ бастап ______________ бойынша ____________ (____________) теңге сомасына _____ бастап _____ дейінгі мерзімде көрсетеді.

толық жазылуы

2. Тапсырыс беруші осы Шартта көрсетілген тәртіпте және мерзімде Қызмет берушіге көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеуді жүзеге асырады.

2. Ақы төлеу тәртібі

3. Тапсырыс беруші Қызмет берушінің қызметтеріне ақы төлеуді Қызмет беруші ұсынған шотқа сәйкес нақты көрсетілген медициналық көмектің көлемі бойынша жүзеге асырады.

4. Шартты жасасқан сәтте Шарттың жалпы сомасының 80 пайызынан аспайтын мөлшерде Қызметтер берушіге аванс беруге рұқсат етіледі, қалған сома шотты ұсыну бойынша қызметтер көрсету аяқталған сәтте төленеді.

5. Егер ақылы медициналық қызметтер ұсыну кезінде шартта көзделмеген қосымша медициналық қызметтерді ақылы негізде ұсыну қажет болған жағдайда, Қызмет беруші Тапсырыс берушінің келісімімен нақты көрсетілген медициналық көмектің көлемін ескере отырып, шарттың сомасын түзетеді. Қосымша сома және оны төлеу тәсілі Тапсырыс берушімен келісіледі және шартқа қосымша келісім түрінде ресімделеді.

6. Қызмет беруші Тапсырыс берушіге ақы төлеу фактісін растайтын белгіленген үлгідегі құжатты береді.

7. Қызмет мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Қызмет беруші Тапсырыс берушіге Шарт талаптарын Тапсырыс берушінің бұзған жағдайларын қоспағанда, төленген сома мен нақты көрсетілген қызмет арасындағы айырманы төлейді.

3. Тараптардың міндеттері

8. Қызмет беруші:

ауруларды диагностикалау мен емдеудің клиникалық хаттамаларына сәйкес аталған нозологиялар бойынша хаттамалар болмаған кезде – жалпыға бірдей қабылданған тәсілдерге және дәлелді базаға сәйкес медициналық көрсетілімдер бойынша медициналық қызметтер көрсетуді қамтамасыз етуге;

Тапсырыс берушінің емдеу нәтижелерімен қанағаттанушылығының ең жоғары деңгейін қамтамасыз ету үшін барлық шараларды қабылдауға;

егер ақылы медициналық қызметтерді ұсыну кезінде кенеттен болған қатты аурулар, жай-күйлер, асқынулар, созылмалы аурулар кезінде пациенттің өміріне қауіпті жою үшін шұғыл көрсетілімдер бойынша қосымша медициналық қызметтерді ұсыну қажет болған жағдайда, "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегіКодексіне(бұдан әрі – Кодекс) сәйкес медициналық көмекті ақы алмай ұсынуды қамтамасыз етуге;

жасасқан Шарт шеңберінде осы немесе өзге де қызметтерді көрсетуге жағдайлар болмаған жағдайда, осы қызметті басқа денсаулық сақтау ұйымында көрсетуді ұйымдастыруға және оған ақы төлеуге;

Тапсырыс берушіге көрсетілген медициналық, диагностикалық және сервистік қызметтердің түрлері мен көлемдерін көрсете отырып, белгіленген мерзімде шот ұсынуға;

Тапсырыс берушіге осы Шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін барлық қажетті медициналық және қаржылық құжаттаманы ұсынуға міндетті.

9. Тапсырыс беруші:

жұмыс тәртібі мен режимін айқындайтын денсаулық сақтау ұйымында белгіленген қағидаларды сақтауға;

Шарт қызметтерін алу кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауға;

қызметті немесе қызметтердің бір бөлігін алудан бас тарту туралы Қызмет берушіні уақтылы хабардар етуге;

көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеуді уақтылы жүргізуге міндетті.

4. Тараптардың құқықтары

10. Тапсырыс берушінің:

ақылы бөлімшеде (палатада) жұмыс істейтіндер қатарынан емдеуші дәрігерді таңдауға;

жүргізілген емнің сапасы мен дәрігерлік тағайындаулардың негізділігіне сараптаманы жүзеге асыруға құқығы бар.

11. Қызмет берушінің тапсырыс беруші аурухана режимін бұзған және дәрігерлік ұйғарымдарды орындамаған жағдайда емдеуді мерзімінен бұрын тоқтатуға құқығы бар.

12. Міндеттемелер шартта белгіленген мерзімде орындалмаған жағдайда, Тарап екінші Тарапқа мән – жайлардың басталғаны туралы, ал олар тоқтатылғаннан кейін мән-жайлардың тоқтатылғаны туралы 1 күн ішінде хабарлауға міндетті. Бұл ретте, шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімін Тараптар осындай мән-жайлар мен олардың салдарлары қолданылған уақытқа мөлшерлес ұзартуы мүмкін.

5. Тараптардың жауапкершілігі

13. Қызмет беруші ақылы медициналық қызметтер көрсету бойынша бұзушылық жағдайларына жол бергені үшін жауапты болады:

1) медициналық қызметтерді тиісті көлемде және сапада көрсетпеу;

2) ТМККК-ға және МӘМС кіретін қызметтер үшін Тапсырыс берушіден ақы алу;

3) нақ сол медициналық қызметті көрсеткені үшін екі рет ақы алу (пациент қаражатының және бюджет қаражатының есебінен).

14. Осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті орындамаған жағдайда тараптар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

15. Тапсырыс беруші Қызмет берушіге іс жүзінде көрсетілген медициналық көмектің көлемі үшін шығындарды уақтылы өтемегені үшін жауапты болады.

16. Тараптар осы Шарт шеңберінде өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәкес шешіледі.

17. Тапсырыс беруші тарапынан Медициналық көмек көрсетуге арналған шарттың 2, 3-тармақтары бұзылған жағдайда Қызмет беруші мерзімі өткен әрбір күн үшін Шарттың сомасынан ____ % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын ұстап қалады.

6. Форс-мажор

18. Егер Шарт талаптарының орындалмауы форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Тараптар ол үшін жауапкершілікте болмайды.

19. Егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Өнім беруші Шарт талаптарының орындалмауына байланысты тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапты болмайды.

20. Шарт мақсаттары үшін "форс-мажор" Тараптардың бақылауына бағынбайтын және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар мыналарды қамти алады, бірақ тек олар ғана емес: соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар және басқалар.

21. Форс-мажорлық жағдаяттар туындаған кезде Өнім беруші тез арада Тапсырыс берушіге осындай жағдаяттар мен олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулықтар келіп түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттерін мүмкіндігінше орындауды жалғастырады және форс-мажорлық жағдаяттарға байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін іздейді.

7. Шартты өзгерту және бұзу

22. Осы Шарттың талаптары тараптардың жазбаша келісімі бойынша өзгертілуі және толықтырылуы мүмкін.

23. Шартты мерзімінен бұрын бұзу ниеті туралы тараптар бір-бірін алдын ала хабардар етуге міндетті.

24. Осы Шартты бұзуға тараптардың келісімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген негіздер бойынша сот шешімі бойынша жол беріледі.

8. Қорытынды ережелер

25. Тараптардың бірде-бірі өздерінің осы Шарт бойынша міндеттемелерін екінші тараптың жазбаша келісімінсіз үшінші тарапқа беруге құқығы жоқ.

26. Осы Шарт бірдей заң күші бар екі данада жасалған, бір данасы - Тапсырыс берушіде, екіншісі Қызмет берушіде болады.

27. Осы Шарт бірдей заңды күші бар екі данада жасалды, бір данасы Тапсырыс берушіде, екіншісі өнім берушіде болады. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қағаз және электрондық түрде жасалуы мүмкін.

28. Осы Шарттың талаптарын орындауға байланысты Тапсырыс беруші мен өнім беруші арасындағы барлық даулы мәселелер заңнамада белгіленген тәртіппен шешіледі.

29. Осы Шартта көзделмеген барлық жағдайларда Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

9. Тараптардың мекенжайлары мен деректемелері:

Қызмет беруші:
________________

Тапсырыс беруші:
_______________


chef.jpg

Рамазан Сейдахметович Бектурганов

Түркістан облысы Қоғамдық денсаулық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Облыстық фтизиопульмонология орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны Басшы


Ғаламаторда

Пайдалы сайттар

Біз картада

Байланыс жолдары

160800, Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Жібек жол даңғылы, 13/1 ғимарат.

«Облыстық фтизиопульмонология орталығы» байланыс

  • 8 (7252) 322269
Бас дәрігердің қабылдау бөлімі: 8 (7252) 322095, 322911, 321824 (факс)
Сенім телефоны: 8 (7252) 322269